Zmiany w dozorze elektronicznym od 1 stycznia 2023r.

Zmiany w dozorze elektronicznym od 1 stycznia 2023r.

Od początku 2023r. więcej osób będzie mogło skorzystać z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nazywanego potocznie obrączką lub bransoletą. Tytułem przypomnienia można powiedzieć, że jest to bardzo wygodna forma odbycia kary...
Kiedy niezapłacenie za fakturę jest oszustwem?

Kiedy niezapłacenie za fakturę jest oszustwem?

Większość przedsiębiorców zna sytuację, kiedy nie płaci się im w terminie za usługę lub towar. Zaczyna się wtedy od telefonów, ponagleń i w końcu wezwań do zapłaty. Jeśli to nie da pożądanego rezultatu rozważana jest sprawa sądowa i proces cywilny o dany dług. To...
Jak pomóc osobie zatrzymanej przez policję?

Jak pomóc osobie zatrzymanej przez policję?

Zatrzymanie jest zdarzeniem, które wyrywa naszego bliskiego z normalnego życia i przypomina areszt tymczasowy ( który może nastąpić po zatrzymaniu i stanowić jego kontynuację ). Jest to środek przymusu, który polega na krótkotrwałym pozbawieniu wolności danej osoby....
Czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za czas strajku?

Czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za czas strajku?

W pierwszej kolejności wypada przypomnieć, że udział pracownika w strajku, zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Oznacza to, że nauczyciel biorący udział w legalnym strajku nie ponosi żadnych konsekwencji...
Czy każdy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej?

Czy każdy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej?

Z chwilą przejścia na emeryturę możemy domagać się odprawy. Standardowo jest to jedna pensja miesięczna, choć np. mundurowi czy pracownicy budżetówki mają lepsze warunki. Nasz pracodawca też może dać więcej, ale to już przywilej wynikający np. z układu zbiorowego...