Zmiany w dozorze elektronicznym od 1 stycznia 2023r.

Od początku 2023r. więcej osób będzie mogło skorzystać z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nazywanego potocznie obrączką lub bransoletą.

Tytułem przypomnienia można powiedzieć, że jest to bardzo wygodna forma odbycia kary pozbawienia wolności, gdyż odbywamy ją we własnym domu i sprowadza się ona do tego, że sąd ustala nam godziny, w których możemy ten dom opuścić (żeby pracować, uczyć się, robić zakupy, odwiedzać bliskich etc).

W art. 43la kodeksu karnego wykonawczego od 2023r. rozszerzono krąg osób, które po odbyciu części kary będą mogły starać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Otóż dozór elektroniczny zacznie przysługiwać jeśli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy (to było dostępne już wcześniej), ale także jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Mowa tu oczywiście o jednej karze lub ich sumie (czyli suma kar nie może przekroczyć albo 1 roku i 6 miesięcy albo być niższa niż 3 lata).

Czyli do uzyskania zgody na sde zakwalifikowano kolejną grupę. Ważne aby kara więzienia była niższa niż 3 lata pozbawienia wolności (np. 2 lata i 11 miesięcy ) i skazany odbył już znaczną jej część, tak aby do odsiedzenia w zakładzie karnym pozostało mniej niż 6 miesięcy ( oczywiście o wniosku należy pomyśleć wcześniej, nie czekać aż zostanie 6 miesięcy, bo sama procedura trwa około miesiąca ).

Do uzyskania zgody sądu penitencjarnego konieczne jest też spełnienie dodatkowego warunku, czyli odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie mogą stać na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary.

Jak powiedziano wyżej, ta sytuacja rozszerza zakres sde o osoby, które już siedzą w zakładzie karnym i mają dość długie kary. Ciągle oczywiście pozostaje dostępność tej formy odbywania kary ( czyli w domu ) dla osób, które w ogóle jeszcze nie trafiły do zakładu karnego, albo trafiły tam niedawno.

Obejmuje to kary bezwzględnego więzienia orzeczone od razu i jak i kary zastępcze za grzywny, albo nieodbyte kary ograniczenia wolności (tzw. godziny ). Ważne aby działać szybko, bo cała procedura zajmuje około miesiąca i dobrze umotywować wniosek. Czyli taki skazany musi mieć gdzie mieszkać, dorośli domownicy muszą na piśmie wyrazić zgodę, dobrze jest też mieć zapewnioną pracę i pomyśleć o dodatkowych argumentach ( np. chęć odwiedzania dzieci, płacenia alimentów, dokończenie budowy domu – na to wszystko oczywiście, poza słowami, warto mieć dowody ).

Samo postępowanie o sde jest bezpłatne, więc szkoda nie spróbować, szczególnie że od 1 stycznia 2023 o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może się starć większa grupa skazanych. Wniosek dobrze napisany i udokumentowany ma dużo większe szanse na uwzględnienie.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE