Obsługa prawna firm Oława, Brzeg, Jelcz-Laskowice, Siechnice

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa związane jest z sytuacjami wymagającymi znajomości przepisów prawa, a także umiejętności ich interpretacji oraz zastosowania. Obsługa prawna firm, świadczona przez specjalistów z rzetelnej kancelarii adwokackiej stanowi gwarancję, zadbania o swoje interesy i bezpieczeństwa w kontakcie z innymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami. Oferta kancelarii, proponującej kompleksową obsługę prawną firm obejmuje doradztwo, pomoc w sporządzaniu dokumentacji, uczestnictwo w rozmowach handlowych, negocjacjach, a także reprezentowanie klienta w przewodzie sądowym. Specjalizacja kancelarii nie jest ukierunkowana na jedną dziedzinę prawa. Wśród realizowanych usług pomoc prawna z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, karnego gospodarczego , administracyjnego, a także prawa nieruchomości. Z dbałością o najwyższy poziom realizacji zadań prezentujemy nastawienie na skuteczność działań i znajomość biznesowych zwyczajów oraz lokalnych uwarunkowań. Wyczucie potrzeb klienta i duże zaangażowanie pozwala nam budować stałe relacje, gruntujące długoletnią współpracę. 

Stała obsługa prawna

Specyfika wielu działalności określa konieczność nieustannego zmagania się ze znajomością zmieniających się przepisów, dostosowania się do nowych regulacji, a także sporządzania dokumentacji, niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania firmy. Jeśli obsługa prawna potrzebna jest regularnie, zachęcamy do podjęcia stałej współpracy z doświadczonymi pracownikami naszej kancelarii. Adwokat, wdrożony w działania firmowe, potrafiący trafnie określić wymagania, założenia oraz dopasować je do obowiązujących norm z pewnością wpłynie na wzmocnienie pewności siebie oraz sprawności funkcjonowania Twojej firmy. Wybierz stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa, korzystając z doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów. Adwokat będzie do dyspozycji w każdej sytuacji, wymagającej konsultacji, sformułowania opinii, a także reprezentacji klienta. 

Sporządzanie umów

Wszelkie wątpliwości, dotyczące wywiązywania się partnerów biznesowych z warunków współpracy, w tym płatność wynagrodzenia, należy móc wyjaśnić postanowieniami zawartej umowy. Umowy ustne przeważnie są ważnie zawarte, jednak problematyczna bywa ich interpretacja i ustalenie treści. Dlatego precyzyjne potwierdzenie najlepiej jest przygotować w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych stron umowy oraz szczegółowego zakresu obowiązków stron. Prawidłowe przygotowanie umowy przez adwokata stanowi gwarancję zgodności z obowiązującymi normami oraz zawarcia w jej treści wszystkich możliwych zabezpieczeń, które w przypadku trudności pomogą rozstrzygnąć spór na naszą korzyść. Sporządzenie właściwie brzmiącej, zabezpieczającej klienta na wszelkie sporne sytuacje umowy między stronami biznesowymi, jest kluczowe, również w przypadku sporów na drodze sądowej.

Opiniowanie umów

Umowa sporządzona przez specjalistę stanowi bazę, która w niektórych przypadkach może wręcz decydować o utrzymaniu się przedsiębiorstwa na rynku. Dobrze napisany kontrakt zabezpiecza interes spółki lub jednoosobowego przedsiębiorcy i odwrotnie: wadliwa umowa, jeśli dotyczy dużego przedsięwzięcia, może nawet skończyć się upadłością. Jednym z działań, jakimi zajmują się nasi pracownicy jest opiniowanie umów. W praktyce oznacza to, że możesz skonsultować z adwokatem, pracującym w naszej kancelarii, każdy zapis umowy, sporządzonej dla ciebie, twojego przedsiębiorstwa lub umów, które zamierzasz podpisać. Przed podjęciem ważnej decyzji, wiążącej się nierzadko z koniecznością podpisania umowy warto upewnić się, czy jej zapisy są zgodne z przepisami prawa oraz co oznacza skomplikowane słownictwo, ujęte w jej zapisach. Język prawniczy wydaje się nam często zrozumiały na pierwszy rzut oka, co bywa mylące, bo te same słowa znaczą często coś zupełnie innego niż w języku potocznym. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się ze zrozumieniem ze wszystkimi jej zapisami, eliminując ryzyko pojawienia się nieścisłości, a w razie konieczności doprecyzować dwuznaczne fragmenty, które każda ze storn może interpretować potem na swoją korzyść. Nie pozwól sobie na ryzyko, konsultując zapisy umowy z zaufanym adwokatem. A najlepiej zrób to przed zawarciem umowy. Tak zawsze będzie skuteczniej i taniej

Prawo pracy

W toku stałej współpracy z przedsiębiorstwami nasza kancelaria znajduje się po stronie pracodawców lub po stronie pracowników. Strony sporów pracowniczych potrzebujący stałej pomocy prawnej korzystają z naszych usług w zakresie rozwiązywania sporów z pracodawcą, konieczności dochodzenia odszkodowania lub uzyskania należności za nadgodziny. Często jesteśmy pełnomocnikami pracodawcy wobec sporu z pracownikiem, posiłkując się także wymaganiami higieny i bezpieczeństwa pracy. W sytuacjach wypadków na stanowisku pracy sprawdzamy się w roli reprezentanta, dokładnie przedstawiającego racje poszkodowanego. Nasza kancelaria jest miejscem, w którym doświadczenie spotyka się ze znajomością szczegółowych uregulowań ustawodawczych i wykonawczych. Dzięki systematycznym staraniom wykazujemy się pełnym profesjonalizmem w każdej sytuacji, a nasza skuteczność w poszczególnych sprawach pozwala wykorzystać zdobyte doświadczenia w prowadzeniu kolejnych, nawet najtrudniejszych spraw.

Spory sądowe

W sytuacji gdy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi lub przedsiębiorstwem, a konsumentem pojawia się konflikt, którego nie da się rozwiązać polubownymi metodami rozwiązywania sporów, konieczne jest wejście na drogę sądową. W przewodzie sądowym zajmujemy się reprezentowaniem klienta, a także doradztwem, wsparciem merytorycznym oraz interpretacją przepisów, niezrozumiałych z punktu widzenia osoby fizycznej lub prawnej. Jesteśmy profesjonalistami, a nasza skuteczność, determinacja, skrupulatność, a także wyczucie kluczowych punktów danego procesu, pozwala osiągać sukcesy na sali sądowej, znaczące dla klientów biznesowych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chodzi tu przykładowo o zapłatę należności pozwalających zachować płynność finansową, kwestie zabezpieczenia siedziby biznesowej ( prawo nieruchomości ), czy o spory z konkurencją. Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, uwzględniającą uczestnictwo w sporach sądowych. Pracujemy nad pozytywnym zakończeniem sporów sądowych na rzecz naszych klientów, także w sądach apelacyjnych i Sądzie Najwyższym. Wiemy, jak ważna w sprawach zawodowych jest merytoryczna wiedza i pewność siebie. Oferujemy ich zestawienie w trosce o najwyższy poziom usług.

Spory administracyjne

W zakresie sprawa administracyjnych jesteśmy doświadczoną kancelarią. Wysoka jakość obsługi klientów, a także szeroka wiedza pozwalają nam z pewnością siebie uczestniczyć w sprawach administracyjnych. Uczestniczymy jako pełnomocnicy w sporach z organami administracyjnymi, a także w sytuacjach spornych, zaistniałych pomiędzy podmiotem gospodarczym, a jednostką administracyjną. W toku działań, związanych ze sporami administracyjnymi pracownicy naszej kancelarii zajmują się przygotowywaniem niezbędne dokumentacji, pism, wniosków, petycji, skarg i odwołań oraz reprezentowaniem klienta przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi. Prawo administracyjne wkracza obecnie w prawie każdą dziedzinę życia i wszyscy przedsiębiorcy muszą być przygotowani na jego codzienne stosowanie, dlatego jesteśmy do dyspozycji, służąc rzetelnym doradztwem w zakresie interpretacji norm administracyjnych oraz możliwości, jakie rysują się w przypadku sporu z konkretnym urzędem. Zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalisty, który w ramach obsługi prawnej firm może jednorazowo lub stale wykonywać obowiązki wobec firmy.

Windykacja

Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia lub ceny minął, a twój kontrahent unika kontaktu z przedstawicielem przedsiębiorstwa, konieczna będzie realizacja działań windykacyjnych, w zestaw których wchodzi przygotowanie oraz przekazanie dłużnikowi wezwania do zapłaty, w tym informacji o zadłużeniu oraz jego wysokości, wraz z odsetkami, naliczanymi w konkretnej wysokości oraz terminie. Jeśli dłużnik unika kontaktu pisemnego, próbujemy wyegzekwować należność poprzez alternatywny kontakt np. mailowy. Wiemy jak ważne dla bytu przedsiębiorstwa są regularne spłaty należności za towar lub usługę, dlatego z zaangażowaniem prowadzimy postępowania, mające na na celu wywiązanie się drugiej strony z zapłaty. Wykazujemy się skutecznością oraz terminowością działań.

Doradztwo prawne

Z zaangażowaniem w prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw naszych klientów prowadzimy usługi doradcze, związane z założeniem, funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym dla jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich firm oraz spółek prawa handlowego. Jesteśmy do dyspozycji regularnie oraz doraźnie, oferując doradztwo w każdym zakresie. Obsługa prawna firm związana jest z doradztwem, świadczonym dla pracodawcy. Coraz częściej zdarza się, że działania adwokata obejmują doradztwo prawne dla pracowników, oferowane przez pracodawcę. Dotyczy to nie tylko kwestii funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, ale stanowi wsparcie dla pracowników, także w ich codziennych problemach prawniczych. Nasze doradztwo prawne prezentuje wysoki poziom merytoryczny i odzwierciedla aktualny stan prawny.

Obsługa prawna firm, stowarzyszeń, fundacji i wspólnot mieszkaniowych na najwyższym poziomie – Oława, Brzeg, Jelcz-Laskowice, Siechnice

Oferta obsługi prawnej firm kierowana jest do przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, a także wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji z miejscowości takich jak Oława, Brzeg, Jelcz-Laskowice i Siechnice. Jako specjaliści wykazujący się ogromnym doświadczeniem we wszystkich dziedzinach prawa, a szczególną uwagę poświęcamy prawu nieruchomości. Profesjonalizm oraz zaangażowanie sprawiają, że prowadzone przez naszych specjalistów działania są właściwie dobrane i przede wszystkim skuteczne.

Obsługa prawna firm, realizowana cyklicznie, stale lub doraźnie jest integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. Wybierz kancelarię prawną, wykazującą się doświadczeniem oraz determinacją w dążeniu do celu. Bez względu na to, czy potrzebujesz czynności doradczych, reprezentacyjnych, pomocy w sporządzeniu lub opiniowaniu dokumentacji lub wsparcia w sporze z nieuczciwym kontrahentem, warto do sieci swoich kontaktów firmowych dołączyć numer telefonu naszego biura. Często wystarczy jedna porada prawna w kancelarii, aby uzyskać prawdziwy obraz swojej sytuacji prawnej i skutecznie zadziałać.