Prawo rodzinne i opiekuńcze

obrazek DNA

Jeśli chcemy zaprzeczyć ojcostwu musimy złożyć w sądzie pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Może zrobić to mąż matki, ma na to sześć miesięcy od momentu w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Pozywa wtedy matkę dziecka oraz dziecko. Z kolei matka ma sześć miesięcy od urodzenia dziecka – matka występuje przeciwko ojcu dziecka i dziecku. Również dziecko, po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia, może w drodze powództwa żądać zaprzeczenia ojcostwa pozywając męża matki i matkę. Mężczyzna który uznał ojcostwo może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania – ma na to 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.

Nie jest wcale rzadkie gdy mimo faktycznego życia osobno dwoje ludzi pozostaje formalnie małżeństwem. Jest to bardzo niekorzystne z wielu powodów o których niżej. Jednak czasem pytaniem jest czym taki rozwód różni się od rozwodu „na gorąco” i czy jest on tylko formalnością w sądzie.

Odpowiedź – jak zawsze gdy mówimy o stosowaniu prawa – nie może być zbyt jednoznaczna.

obrazek kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego ( przeważnie rodzica ).

Dziecko ma potrzeby materialne jak i niematerialne, na poziomie przeciętnej stopy życiowej w danym społeczeństwie, odpowiednie do jego wieku i uzdolnień. Są to zatem nie tylko potrzeby niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeby bytowych, lecz także potrzeby psychiczne i duchowe, w tym potrzeba zaspokajania własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnie do jego możliwości.

obrazek rozwód

Jak wiadomo rozwieść możemy się z orzeczeniem o winie ( jednego małżonka lub obojga ) lub bez orzekania o winie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem