Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego ( przeważnie rodzica ).

Dziecko ma potrzeby materialne jak i niematerialne, na poziomie przeciętnej stopy życiowej w danym społeczeństwie, odpowiednie do jego wieku i uzdolnień. Są to zatem nie tylko potrzeby niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeby bytowych, lecz także potrzeby psychiczne i duchowe, w tym potrzeba zaspokajania własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnie do jego możliwości.

Wyliczając więc wysokość alimentów na dziecko należy wziąć pod uwagę należy nie tylko miesięczny kosz wyżywienia, opieki medycznej, czynszu za mieszkanie czy opłat za naukę, lecz również uwzględnić należy sumę przeznaczaną na rozrywkę oraz wypoczynek. Co prawda każdy sędzia ma „w głowie” ile przeciętne dziecko w danym wieku miesięcznie kosztuje, ale zawsze zachodzą wyjątki jak np. bardzo duże potrzeby bo dziecko jest wyjątkowo zdolne muzycznie i wymaga drogich instrumentów z wysokiej półki, albo rodzić jest bardzo bogaty i wówczas często mowa w wyrokach sądów, że „dziecko też ma prawo do życia na stopie takiej jak ojciec czy matka”. Zawsze można znaleźć przecież większe mieszkanie, lepszej jakości żywność czy droższą kurtkę.

Co uwzględnić w spisie potrzeb alimentacyjnych ?

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego mogą bardzo różnie się kształtować, w zależności od wieku czy stanu zdrowia uprawnionego. Świadczenie alimentacyjne powinno pokryć wydatki na  jedzenie, odzież, środki czystości, leki, mieszkanie,  rozrywkę. Rodzic występując z roszczeniem alimentacyjnym winien więc wykazać ile kosztuje miesięczne utrzymanie dziecka i co na to utrzymanie się składa. Warto zrobić miesięczny spis wydatków, z podziałem jakie kwoty są przeznaczane na jedzenie, na utrzymanie mieszkania, leki i itd. Spis nie musi być bardzo szczegółowy, z wyszczególnieniem każdego batonika czy pary skarpet. Ważne jest żeby wskazać średnią miesięczną kwotę wydawaną na daną dziedzinę, a gdy np. dziecko korzysta z obiadów w szkole to dołączamy zbiorczo dowód opłaty za stołówkę miesięcznie. Pamiętać również należy, że ustalając wysokość miesięcznych alimentów powinno się uwzględnić wydatki ponoszone sezonowo, jak np. zakup książek, wyjazd wakacyjny czy zimowy. Kwotę jednorazowego wydatku (np. 2000zł. za obóz nad morzem ) dzielimy przez  12, czyli liczbę miesięcy. Wydatków codziennych np. zakupu żywności nie trzeba szczególnie dokumentować, pamiętajmy jednak aby wziąć fakturę na zakup laptopa, wykupione wczasy czy zakupy leków.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Sąd bada czy pozwany nie mógłby zarabiać więcej, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości. Jeśli więc pozwanym jest osoba młoda, zdrowa i wykształcona, która wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji, za znacznie niższe pieniądze, to sąd z pewnością w takiej sytuacji uzna, że pozwany może osiągać dochód na wyższym poziomie i właśnie uwzględniając ten wyższy, hipotetyczny dochód zasądzi alimenty.

W praktyce sprowadza się to też do tego, że jeśli w ostatnich latach, choć przez chwilę dobrze zarabialiśmy ( np. jesteśmy rolnikiem, który miał wyjątkowo urodzajne zbiory, albo mięliśmy korzystną delegację zagraniczną w pracy ) to sąd może uznać, że zawsze tak dobrze możemy zarabiać, jeśli nam się tylko zechce. Jest to oczywiście ogromne uproszczenie, ale funkcjonuje w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Pamiętajmy też, że do alimentacji zobowiązani są oboje rodzice, a to czy zasadne jest, aby jeden płacił więcej niż 50 % wydatków na dziecko zależy od tego, czy druga strona ogranicza się tylko do alimentów, czy jednak ponosi też inne wydatki np. zabiera dziecko na weekendy na basen, dokonuje zakupów w naturze, a przede wszystkim czy osobiście zajmuje się dzieckiem na co dzień.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE