Zabezpieczenie alimentów w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 jeszcze bardziej istotne

Zabezpieczenie alimentów w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 jeszcze bardziej istotne.

Alimenty na rzecz dziecka, szczególnie jeśli nie są płacone w ogóle, to jeden z przykładów kiedy sprawa może być uznana przez sąd za pilną i mimo zamknięcia de facto całych sądów z uwagi na pandemię COVID-19, wniosek o ich zabezpieczenie w trybie pilnym ma duże szanse na powodzenie. 

Aby to osiągnąć musimy skierować do sądu wniosek ( najlepiej w ramach pozwu ) i poza ogólnymi elementami powództwa o alimenty należy skupić się przede wszystkim właśnie na wniosku o zabezpieczenie alimentów. Trzeba uzasadnić wyjątkowość sytuacji np. dokumentami, mailami w których druga strona odmawia alimentów ( albo chce płacić bardzo mało i czy nieregularnie ), dokumentacją zdrowotną dziecka, naszym spadkiem dochodów, ze względu na koronawirusa etc.

Jeśli przekonamy sąd, że nasza sytuacja jest wyjątkowa ( bo dziecko wymaga pieniędzy na leki, a my sami mamy ograniczone możliwości ), to istniej duża szansa, że na posiedzeniu niejawnym wyda on postanowienie o zabezpieczeniu alimentów i je do nas wyśle. Co ważne będzie ono miało rygor natychmiastowej wykonalności nadany z urzędu, czyli możemy z takim postanowieniem iść do komornika.

Podobna sytuacja byłaby z podwyższeniem ( lub obniżeniem ) alimentów, ale tu jeszcze bardziej trzeba uzasadnić, że mimo tego, że jakaś kwota jest płacona to interes dziecka jest bardzo zagrożony.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE