Jak dostać odszkodowanie od gminy lub powiatu?

Gminy i powiaty mają coraz więcej zadań. Są właścicielami placów zabaw, basenów, siłowni plenerowych. Prowadzą żłobki, przedszkola i szkoły różnych szczebli. Jeśli zdarzy się nam lub naszym dzieciom wypadek w którymś z miejsc, za które odpowiada gmina lub powiat powinniśmy to dobrze udokumentować ( porobić zdjęcia, zapytać o nazwisko i adres świadków zdarzenia, którzy będą mogli świadczyć w sądzie, sprawdzić czy miejsce zdarzenia obejmuje monitoring i zweryfikować kto jest jego dysponentem, czy działał i jakiej jakości jest nagranie ).

Gminy są też odpowiedzialne za wypadki, które mogą się przydarzyć dziecku w szkole na skutek zaniedbań nauczycieli lub dyrekcji szkoły. To przeciwko nim kierujemy pozew, kiedy dziecko zatruje się obiadem szkolnym, dozna urazu na lekcji WF albo podczas przerwy, wycieczki szkolnej, zielonej szkoły lub w czasie dojazdu autobusem szkolnym.

Do gminy możemy kierować swoje żądania odszkodowawcze, jeśli zostaniemy poszkodowani w czasie festynu organizowanego przez gminę np. spadnie na nas niezabezpieczony element dmuchany.

Jednostki samorządu terytorialnego są też właścicielami poszczególnych kategorii dróg, a także chodników i placów. Jeśli więc upadniemy na śliskim chodniku, urwiemy oponę wjeżdżając w niezabezpieczoną wyrwę w jezdni, potkniemy się o wystającą kostkę na chodniku, możemy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warto jednak upewnić się czy chodnik na pewno należy do gminy, a nie np. wspólnoty mieszkaniowej- wówczas pozywamy wspólnotę.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE