Alkoblokada, alkoblok, alcolock, blokada alkoholowa – jak zamienić zakaz prowadzenia pojazdów na jazdę samochodem z blokadą alkoholową

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, czyli obecnie co najmniej 18 miesięcy przy minimalnym zakazie 3 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub § 4 Kodeksu karnego wykonywanego przez okres co najmniej 10 lat, też można będzie się starać o jazdę samochodem z blokadą alkoholową.

Jakie są warunki zgody sądu na alkoblokadę?

Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów ( bo tym w praktyce jest ta instytucja ) nie przysługuje automatycznie, tzn. musimy przekonać sąd, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Decyzja sądu ma charakter fakultatywny ( uznaniowy ), co sprawia, że warto aby nasz wniosek nie był jednozdaniowym pismem, w którym domagamy się zmiany, ale jak najlepiej przygotowanym i udokumentowanym pismem procesowym, które przekona sąd, że warto dać nam przywilej prowadzenia samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, mimo formalnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Co sąd będzie oceniał decydując czy zezwolić na korzystania z auta z blokadą alkoholową?

Sąd przeanalizuje naszą sytuację po wydanym wyroku i zastanawiając się nad alcolockiem dla skazanego weźmie pod uwagę kilka kwestii.

1. postawa sprawcy

Sąd bada jak sprawca zachowywał się po popełnieniu przestępstwa, w szczególności chodzi o różne formy zachowania i zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonego, starania o naprawienie szkody ( np. pokrycie kosztów leczenia, przeproszenie, kontakt z nim ), wyrażoną skruchę, wykonywanie wszystkich dodatkowych obowiązków wynikających z wyroku

2. właściwości i warunki osobiste sprawcy

Chodzi tu o nasz stan zdrowia, cechy charakteru, stabilny tryb życia, warunki rodzinne i środowiskowe itd. Pojęcia są tu tak ogóle, że właściwie często nie wiemy co może wpłynąć na konkretnego sędziego, który będzie wyrozumiały i przyzna nam dobrodziejstwo zamiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów przez wyjątek z autami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Warto więc opierać się na wcześniejszym orzecznictwie sądowym i podobnych sprawach np. o zmianę stosowanych środków.

3. zachowanie w okresie wykonywania środka karnego

Przyjmuje się, że chodzi tu o przestrzeganie porządku prawnego ( czyli niepopełnianie w okresie próby nowych przestępstw i wykroczeń, nienadużywanie alkoholu, unikanie środowisk patologicznych, dobra współpraca z kuratorem, jeśli takiego mamy itp.).

Zawsze większe szanse na alcolock ma wniosek poparty dowodami na to, że skazany prowadzi uregulowany tryb życia ma stała pracę, funkcjonuje prawidłowo w społeczności lokalnej, jest dobrym rodzicem, w razie potrzeby odbył potrzebną terapię, a może wręcz stroni od alkoholu, a szanse na to, że wsiądzie za kierownicę samochodu po pijanemu są zerowe.

PORADNIK

ODSZKODOWANIA

PRAWO CYWILNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO KARNE

PRAWO PRACY

PRAWO RODZINNE